L'annonce Pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
pelle sur chenilles AKERMAN H 12 AKERMAN H 12 6 346 € Pelle sur chenilles 1970 16000 m/h Suède, Dalarna
pelle sur chenilles VOLVO EC 220 EL VOLVO EC 220 EL prix sur demande Pelle sur chenilles 2015 2562 m/h Suède, Bro
pelle sur chenilles CASE CX180C CASE CX180C 57 886 € Pelle sur chenilles 2014 10700 m/h Suède, Skåne
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC
Vendu
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 2
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 3
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 4
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 5
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 6
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 7
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 8
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 9
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 10
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 11
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 12
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 13
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 14
pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC image 15
1/15
Marque AKERMAN
Modèle H9bLC
Nombre d'heures 3902 m/h
Localisation Suède
Mise en ligne plus d'un mois
Machineryline ID LG32729
État
État d'occasion

Informations supplémentaires — Pelle sur chenilles AKERMAN H9bLC

Anglais
Åkerman H9bLC Tracked excavator
In working condition
New belt chains (not plates)
600 mm band
Hydraulic slope bucket
Tooth scoop
Mount: B20 mechanical

Comment: not tested as battery is missing
Works as it should according to seller

Facts
Year: unknown
ID: 1653
Read operating time: 3902 hours
Weight: 15000 kg

Gear
Slope bucket hydraulic. Width: 1400 mm
Tooth scoop. Width: 900 mm
Some kind of attachment with hydraulic cylinders
Åkerman H9bLC Kettenbagger
In funktionstüchtigem Zustand
Neue Riemenketten (keine Platten)
600-mm-Band
Hydraulische Hangschaufel
Zahnschaufel
Montierung: B20 mechanisch

Kommentar: nicht getestet, da Batterie fehlt
Funktioniert laut Verkäufer wie es soll

Fakten
Jahr: unbekannt
ID: 1653
Abgelesene Betriebszeit: 3902 Stunden
Gewicht: 15000 kg

Gang
Hangschaufel hydraulisch. Breite: 1400 mm
Zahnschaufel. Breite: 900 mm
Eine Art Anbaugerät mit Hydraulikzylindern
Roomikekskavaator Åkerman H9bLC
Töökorras
Uued rihmaketid (mitte plaadid)
600 mm riba
Hüdrauliline kallaku kopp
Hamba kühvel
Kinnitus: B20 mehaaniline

Kommentaar: pole testitud, kuna patarei on puudu
Töötab müüja sõnul nagu peab

Faktid
Aasta: teadmata
ID: 1653
Lugemise tööaeg: 3902 tundi
Kaal: 15000 kg

Käik
Kaldkopa hüdrauliline. Laius: 1400 mm
Hamba kühvel. Laius: 900 mm
Mingi hüdrosilindritega kinnitus
Åkerman H9bLC Vikšrinis ekskavatorius
Darbinės būklės
Naujos diržo grandinės (ne plokštelės)
600 mm juosta
Hidraulinis nuolydžio kaušas
Danties kaušelis
Montavimas: B20 mechaninis

Komentaras: Nebandyta, nes trūksta baterijos
Veikia kaip priklauso pardavėjo teigimu

Faktai
Metai: nežinomi
ID: 1653
Skaitymo veikimo laikas: 3902 valandos
Svoris: 15000 kg

Pavara
Hidraulinis nuolydžio kaušas. Plotis: 1400 mm
Danties kaušelis. Plotis: 900 mm
Kažkoks priedas su hidrauliniais cilindrais
Åkerman H9bLC Kāpurķēžu ekskavators
Darba stāvoklī
Jaunas jostu ķēdes (nevis plāksnes)
600 mm josla
Hidrauliskais slīpuma kauss
Zobu liekšķere
Stiprinājums: B20 mehānisks

Komentārs: nav pārbaudīts, jo trūkst akumulatora
Strādā kā nākas pēc pārdevēja teiktā

Fakti
Gads: nav zināms
ID: 1653
Lasīšanas darbības laiks: 3902 stundas
Svars: 15000 kg

Gear
Slīpuma kausa hidrauliskais. Platums: 1400 mm
Zobu liekšķere. Platums: 900 mm
Kaut kāds stiprinājums ar hidrauliskajiem cilindriem
Koparka gąsienicowa Åkerman H9bLC
W stanie roboczym
Nowe łańcuchy do paska (nie talerze)
taśma 600mm
Hydrauliczna łyżka zbocza
Łopatka do zębów
Mocowanie: mechaniczne B20

Uwaga: nie testowany z powodu braku baterii
Działa tak jak powinien według sprzedawcy

Fakty
Rok: nieznany
ID: 1653
Odczyt czasu pracy: 3902 godziny
Waga: 15000 kg

Bieg
Łyżka do zbocza hydrauliczna. Szerokość: 1400 mm
Łopatka do zębów. Szerokość: 900 mm
Jakiś osprzęt z siłownikami hydraulicznymi
Åkerman H9bLC Bandgrävare
I fungerande skick
Nya bandkedjor (ej plattor)
600 mm band
Hydraulisk släntskopa
Tandskopa
Fäste: B20 mekaniskt

Kommentar: ej testad då batteri fattas
Fungerar som den ska enligt säljare

Fakta
År: okänt
ID: 1653
Avläst drifttid: 3902 timmar
Vikt: 15000 kg

Redskap
Släntskopa hydraulisk. Bredd: 1400 mm
Tandskopa. Bredd: 900 mm
Något slags fäste med hydraulcylindrar