Tractopelle VALMET 7000 en vente aux enchères

PDF
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
1/68
PDF
Prix:
— (enchère)
se rendre aux enchères
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque VALMET
Modèle 7000
Type tractopelle
Année 1991
Localisation Suède
Mise en ligne aoû 04, 2022
Machineryline ID DW30049
État
État d'occasion
Informations supplémentaires
Anglais
This is an unusually well equipped backhoe, it has previously been a pole setter so it has all the necessary equipment for this. Among other things, it has a passenger basket which is a good aid in many jobs, and in addition to this, it also has a tiltrotator which facilitates most digging jobs. The machine starts and runs well, feels good in hydraulics and gives a good mechanical impression. The general condition is good for its age despite some damage. However, the gearbox continues to shift through the gears if you do not shift manually. The seller has not carried out any further troubleshooting but has driven with manual transmission and thinks it worked well.VALMET 7000 LINE EQUIPPED

Manufacturer: Valmet

Model: 7000

Year model: 1991

Gearbox: Automatic

Engine power: 71.5kw (97hp)

Number of axles: 2

Driving axles: 2

Steering: Waist steering

Meter reading: 10158 hours

Tire size: 16.9-30Dimensions & weight

Height: 3.43m

Length: approx. 8.5m with bucket

Width: 2.55m

Weight without equipment: 6065kgSuperstructure

Personal basketIncluded tools/accessories

Flat bucket front loader

Rotortilt s45-s50

Cable scoop s45, 45cm

Grab claw p45

Post bucket with claw s45, 63cm

Tjälkrok p45

Flat bucket s50, 147cm

Tooth scoop s45, 75cm

Tooth scoop flat tooth s50, 75cm

Cable reel, mounted on wheel hubOther information

S45 on knitting needles
S50 rotor tilt
Float mode
Normal slack for his age
Cracked windshield
Some screws are missing at the engine cover
Third function forward
Hydraulic bucket lock
Sandco rotary tilt with grip


Seller's comments

Same ownership since 2014
In-house service
Gearbox must be shifted manually (otherwise shifts to 6th gear)
Tank gauge out of order
Parking brake malfunction (brake pads)
Basket control in basket may need to be checked
Afficher tout le texte
Dies ist ein ungewöhnlich gut ausgestatteter Baggerlader, er war zuvor ein Pole-Setter und verfügt daher über die gesamte notwendige Ausrüstung dafür. Unter anderem verfügt er über einen Beifahrerkorb, der bei vielen Arbeiten eine gute Hilfe ist, und außerdem über einen Tiltrotator, der die meisten Grabarbeiten erleichtert. Die Maschine startet und läuft gut, fühlt sich hydraulisch gut an und macht einen guten mechanischen Eindruck. Der Allgemeinzustand ist trotz einiger Beschädigungen dem Alter entsprechend gut. Das Getriebe schaltet jedoch weiter durch die Gänge, wenn Sie nicht manuell schalten. Der Verkäufer hat keine weitere Fehlersuche durchgeführt, ist aber mit Schaltgetriebe gefahren und findet, dass es gut funktioniert hat.VALMET 7000-LINIE AUSGESTATTET

Hersteller: Valmet

Modell: 7000

Baujahr: 1991

Getriebe: Automatik

Motorleistung: 71,5 kW (97 PS)

Anzahl der Achsen: 2

Antriebsachsen: 2

Steuerung: Taillensteuerung

Zählerstand: 10158 Stunden

Reifengröße: 16.9-30Abmessungen & Gewicht

Höhe: 3,43 m

Länge: ca. 8,5m mit Eimer

Breite: 2,55 m

Gewicht ohne Ausrüstung: 6065kgÜberbau

Persönlicher KorbMitgeliefertes Werkzeug/Zubehör

Frontlader mit flacher Schaufel

Rotortilt s45-s50

Kabelaufnehmer s45, 45cm

Greifklaue p45

Pfosteneimer mit Kralle s45, 63cm

Tjälkrok p45

Flacheimer s50, 147cm

Zahnschaufel s45, 75cm

Zahnschaufel Flachzahn s50, 75cm

Kabeltrommel, montiert auf RadnabeAndere Informationen

S45 auf Stricknadeln
S50 Rotorneigung
Float-Modus
Normaler Durchhang für sein Alter
Gesprungene Windschutzscheibe
An der Motorabdeckung fehlen einige Schrauben
Dritte Funktion nach vorne
Hydraulische Schaufelverriegelung
Sandco Drehneigung mit Griff


Kommentare des Verkäufers

Gleicher Besitz seit 2014
Hausinterner Service
Getriebe muss manuell geschaltet werden (schaltet sonst in den 6. Gang)
Tankanzeige außer Betrieb
Fehlfunktion der Feststellbremse (Bremsbeläge)
Korbsteuerung im Korb muss ggf. überprüft werden
See on ebatavaliselt hästi varustatud ekskavaator, see on varem olnud varraste seadja, nii et sellel on selleks kõik vajalikud seadmed. Muuhulgas on sellel sõitjakorv, mis on heaks abimeheks paljudel töödel, ja lisaks sellele on sellel ka rotaator, mis hõlbustab enamikke kaevamistöid. Masin käivitub ja töötab hästi, tunneb end hästi hüdraulika ja jätab hea mehaanilise mulje. Üldine seisukord on vaatamata mõningatele kahjustustele oma vanuse kohta hea. Kuid käigukast jätkab käikude vahetamist, kui te ei vaheta käsitsi. Müüja ei ole täiendavat veaotsingut teinud, kuid on sõitnud manuaalkäigukastiga ja arvab, et see töötas hästi.VALMET 7000 LINE VARUSTUS

Tootja: Valmet

Mudel: 7000

Aasta mudel: 1991

Käigukast: automaat

Mootori võimsus: 71,5 kW (97 hj)

Telgede arv: 2

Vedavad teljed: 2

Rool: Vööst roolimine

Arvesti näit: 10158 tundi

Rehvimõõt: 16,9-30Mõõdud & kaal

Kõrgus: 3,43m

Pikkus: ca 8,5m koos kopaga

Laius: 2,55m

Kaal ilma varustuseta: 6065kgPealisehitus

Isiklik korvKaasas tööriistad/tarvikud

Lamekoppaga frontaallaadur

Rotortilt s45-s50

Kaabli kühvel s45, 45cm

Haara küünis p45

Küünisega postiämber s45, 63cm

Tjälkrok p45

Lame kopp s50, 147cm

Hambakühvel s45, 75cm

Hambakühvel lapik hammas s50, 75cm

Rattarummule paigaldatud kaablirullMuu info

S45 kudumisvardadel
S50 rootori kallutus
Ujuv režiim
Oma vanuse kohta tavaline lõtk
Mõranenud esiklaas
Mootorikaanel on mõned kruvid puudu
Kolmas funktsioon edasi
Hüdrauliline kopa lukk
Sandco pöörlev kallutus koos käepidemega


Müüja kommentaarid

Sama omand alates 2014. aastast
Majasisene teenindus
Käigukast tuleb käsitsi vahetada (muidu lülitab 6. käigu)
Paagi mõõtur rikkis
Seisupiduri rike (piduriklotsid)
Võimalik, et tuleb kontrollida korvi kontrollimist korvis
Tai neįprastai gerai įrengtas ekskavatorius, anksčiau jis buvo stulpų statiklis, todėl turi visą tam reikalingą įrangą. Be kita ko, jame yra keleivio krepšelis, kuris yra geras pagalbininkas atliekant daugelį darbų, be to, jis taip pat turi rotatorių, kuris palengvina daugumą kasimo darbų. Mašina gerai užsiveda ir važiuoja, gerai jaučiasi hidraulinėje sistemoje ir suteikia gerą mechaninį įspūdį. Bendra būklė gera pagal savo amžių, nepaisant kai kurių pažeidimų. Tačiau pavarų dėžė ir toliau perjungia pavaras, jei neperjungiate rankiniu būdu. Pardavėjas neatliko jokių tolesnių trikčių šalinimo, bet važiavo su mechanine pavarų dėže ir mano, kad ji veikė gerai.ĮRENGTA VALMET 7000 LINIJA

Gamintojas: Valmet

Modelis: 7000

Modelis: 1991 m

Pavarų dėžė: automatinė

Variklio galia: 71,5 kW (97 AG)

Ašių skaičius: 2

Varančiosios ašys: 2

Vairavimas: juosmens vairavimas

Skaitiklio rodmuo: 10158 val

Padangų dydis: 16,9-30Matmenys ir svoris

Aukštis: 3,43 m

Ilgis: apie 8,5 m su kibiru

Plotis: 2,55m

Svoris be įrangos: 6065 kgAntstatas

Asmeninis krepšelisKomplekte įrankiai/priedai

Plokščias kaušas priekinis krautuvas

Rotortilt s45-s50

Kabelio kaušelis s45, 45cm

Griebkite leteną p45

Stulpų kaušas su letenėle s45, 63cm

Tjälkrok p45

Plokščias kaušas s50, 147cm

Dantų kaušelis s45, 75cm

Dantų kaušelis plokščias dantis s50, 75cm

Kabelio ritė, montuojama ant rato stebulėsKita informacija

S45 ant mezgimo adatų
S50 rotoriaus pakreipimas
Plūduriavimo režimas
Normalus palaidas savo amžiui
Įskilęs priekinis stiklas
Trūksta kai kurių varžtų prie variklio dangčio
Trečia funkcija į priekį
Hidraulinis kaušo užraktas
Sandco rotacinis pakreipimas su rankena


Pardavėjo pastabos

Ta pati nuosavybė nuo 2014 m
Vidinis aptarnavimas
Pavarų dėžė turi būti perjungta rankiniu būdu (kitu atveju perjungiama į 6 pavarą)
Cisternos matuoklis neveikia
Stovėjimo stabdžio gedimas (stabdžių kaladėlės)
Gali reikėti patikrinti krepšelio valdymą krepšyje
Šis ir neparasti labi aprīkots ekskavators, tas iepriekš ir bijis stabu uzstādītājs, tāpēc tam ir viss nepieciešamais aprīkojums. Cita starpā tam ir pasažieru grozs, kas ir labs palīgs daudzos darbos, un papildus tam tam ir arī rotators, kas atvieglo lielāko daļu rakšanas darbu. Mašīna labi ieslēdzas un darbojas, labi jūtas hidraulikā un rada labu mehānisku iespaidu. Vispārējais stāvoklis ir labs savam vecumam, neskatoties uz dažiem bojājumiem. Tomēr pārnesumkārba turpina pārslēgt pārnesumus, ja nepārslēdzat manuāli. Pārdevējs nav veicis turpmāku problēmu novēršanu, bet ir braucis ar manuālo pārnesumkārbu un uzskata, ka tā darbojās labi.APRĪKOJUMS VALMET 7000 LĪNIJA

Ražotājs: Valmet

Modelis: 7000

Izlaiduma gada modelis: 1991

Ātrumkārba: Automātiska

Dzinēja jauda: 71,5 kW (97 ZS)

Asu skaits: 2

Piedziņas asis: 2

Stūre: jostasvietas stūre

Skaitītāja rādījums: 10158 stundas

Riepu izmērs: 16,9-30Izmēri & svars

Augstums: 3,43 m

Garums: apmēram 8,5 m ar kausu

Platums: 2,55 m

Svars bez aprīkojuma: 6065kgVirsbūve

Personīgais grozsIekļauti instrumenti/piederumi

Frontālais iekrāvējs ar plakanu kausu

Rotortilt s45-s50

Kabeļa liekšķere s45, 45cm

Satveriet nagi p45

Statu spainis ar spīli s45, 63cm

Tjälkrok p45

Plakans spainis s50, 147cm

Zobu liekšķere s45, 75cm

Zobu liekšķere plakanais zobs s50, 75cm

Kabeļa spole, uzstādīta uz riteņa rumbasCita informācija

S45 uz adāmadatas
S50 rotora slīpums
Peldošais režīms
Normāls slinkums savam vecumam
Ieplaisājis vējstikls
Trūkst dažas skrūves pie motora pārsega
Trešā funkcija uz priekšu
Hidrauliskā kausa slēdzene
Sandco rotējošais slīpums ar rokturi


Pārdevēja komentāri

Tās pašas īpašumtiesības kopš 2014. gada
Iekšējais serviss
Ātrumkārba jāpārslēdz manuāli (pretējā gadījumā pārslēdz uz 6. pārnesumu)
Tvertnes mērītājs nav kārtībā
Stāvbremzes darbības traucējumi (bremžu kluči)
Iespējams, būs jāpārbauda groza kontrole grozā
Jest to niezwykle dobrze wyposażona koparko-ładowarka, wcześniej służyła do ustawiania tyczki, więc ma cały niezbędny do tego sprzęt. Między innymi ma kosz pasażera, który jest dobrą pomocą w wielu pracach, a oprócz tego posiada również tiltrotator, który ułatwia większość prac związanych z kopaniem. Maszyna dobrze się uruchamia i pracuje, dobrze czuje się w hydraulice i daje dobre wrażenie mechaniczne. Ogólny stan jest dobry jak na wiek, pomimo pewnych uszkodzeń. Jednak skrzynia biegów kontynuuje zmianę biegów, jeśli nie zmienisz biegów ręcznie. Sprzedawca nie przeprowadził żadnych dalszych napraw, ale jeździł z ręczną skrzynią biegów i uważa, że ​​działa dobrze.LINIA VALMET 7000 WYPOSAŻONA

Producent: Valmet

Model: 7000

Rok model: 1991

Skrzynia biegów: automatyczna

Moc silnika: 71,5 kW (97 KM)

Liczba osi: 2

Osie napędowe: 2

Sterowanie: Sterowanie w talii

Odczyt licznika: 10158 godzin

Rozmiar opony: 16,9-30Wymiary i waga

Wysokość: 3,43 m

Długość: ok. 8,5m z wiadrem

Szerokość: 2,55 m

Waga bez wyposażenia: 6065kgNadbudowa

Kosz osobistyDołączone narzędzia/akcesoria

Ładowacz czołowy z płaską łyżką

Rotortilt s45-s50

Szufelka do kabla s45, 45cm

Chwyć pazur p45

Wiadro na słupek z pazurem s45, 63cm

Tjälkrok p45

Wiadro płaskie s50, 147cm

Szufelka do zębów s45, 75cm

Łyżka do zębów ząb płaski s50, 75cm

Bęben kablowy, montowany na piaście kołaInne informacje

S45 na drutach
Pochylenie wirnika S50
Tryb pływania
Normalny luz jak na jego wiek
Pęknięta szyba przednia
Brakuje niektórych śrub w pokrywie silnika
Trzecia funkcja do przodu
Hydrauliczna blokada łyżki
Obrotowy plandeka Sandco z uchwytem


Komentarze sprzedawcy

Ten sam właściciel od 2014 r.
Serwis wewnętrzny
Skrzynia biegów musi być przełączana ręcznie (w przeciwnym razie przełącza się na 6. bieg)
Niesprawny wskaźnik zbiornika
Awaria hamulca postojowego (klocki hamulcowe)
Kontrola kosza w koszu może wymagać sprawdzenia
Detta är en ovanligt välutrustad traktorgrävare, den har tidigare varit stolpsättare så den har all nödvändig utrustning för detta. Den har bland annat en personkorg som är ett bra hjälpmedel i många arbeten, och utöver detta har den dessutom tiltrotator som underlättar de flesta grävarbeten. Maskinen startar och går bra, känns fin i hydraulik och ger ett gott mekaniskt intryck. Allmänskicket är bra för sin ålder trots några skador. Växellådan växlar dock vidare genom växlarna om man inte växlar manuellt. Säljaren har inte gjort någon vidare felsökning utan har kört med manuell växling och tycker det fungerat bra.VALMET 7000 LINJEUTRUSTAD

Tillverkare: Valmet

Modell: 7000

Årsmodell: 1991

Växellåda: Automat

Motoreffekt: 71,5kw (97hk)

Antal axlar: 2

Drivande axlar: 2

Styrning: Midjestyrning

Mätarställning: 10158tim

Däckstorlek: 16,9-30Mått & vikt

Höjd: 3,43m

Längd: ca 8,5m med skopa

Bredd: 2,55m

Vikt utan utrustning: 6065kgPåbyggnad

PersonkorgMedföljande redskap/tillbehör

Planskopa frontlastare

Rotortilt s45-s50

Kabelskopa s45, 45cm

Gripklo s45

Stolpskopa med gripklo s45, 63cm

Tjälkrok s45

Planskopa s50, 147cm

Tandskopa s45, 75cm

Tandskopa plan tand s50, 75cm

Kabelupprullare, monteras på hjulnavÖvriga upplysningar

S45 på sticka
S50 rotortilt
Flytläge
Normalt glapp för sin ålder
Sprucken vindruta
Saknas några skruvar vid motorkåpa
Tredje funktion fram
Hydrauliskt skoplås
Sandco rotortilt med grip


Säljarens kommentarer

Samma ägo sedan 2014
Service i egen regi
Växellåda måste växlas manuellt (växlar annars vidare till 6:e växeln)
Tankmätare ur funktion
Parkeringsbroms dålig funktion (bromsbelägg)
Korgstyrning i korg kan behöva kollas över
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires