Centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve

PDF
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 2
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 3
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 4
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 5
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 6
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 7
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 8
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 9
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 10
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 11
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 12
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 13
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 14
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 15
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 16
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 17
centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve image 18
Cette annonce vous intéresse ?
1/18
PDF
Prix:
sur demande
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque:  Polygonmach
Modèle:  Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer
Type:  centrale à béton
Année:  2021
Date de 1ère immatriculation:  2021
Localisation:  Turquie YENİMAHALLE/ ANKARA /
Mise en ligne:  14 juil. 2024
Machineryline ID:  NR25274
Description
Capacité:  135 m3/h
Réservoir d'eau:  1250 l
État
État:  neuf
Informations supplémentaires
Couleur:  bleu

Informations supplémentaires — Centrale à béton Polygonmach Stationary 135m3 Batching Planr with Double Planetery Mixer neuve

Anglais
PLANT DETAIL
BRAND ;POLYGONMACH
MODEL POLYGONMACH S120-135 CONCRETE PLANT
PLANT MODEL CONCRETE PLANT WITH TWINSHAFT MIXER
PLANT CAPACITY Fresh Concrete 120-135 m3/Hour
AGGREGATE BUNKER CAPACİTY 5x30= 150 M³
CEMENT WEIGHT CAPACITY 1500 kg
WATER WEIGHT CAPACITY 750LT
MIXER CAPACITY
3000-2000 LT PLANETERY MIXER(POLYGONMACH T2000)
TOTAL ENGİNE POWER 240 Kw
NUMBER OF MIXER ENGINES 2X55 kw GAMAK
VOLTAGE 380V - 50 Hz
Full Automatic


Aggregates Bunker and Weighing Bunker : 1 Ea(Galvanised)
Capacity : 5x30m3 = 150 m3
Bunker discharge chute : 4 ea/compartment
Sand compartment : 4 ea
Vibrator for each sand compartment : 1 ea, OXB/WAM 200/3
Pneumatic cylinders : TEKMAK
Pneumatic valves : SEMAKMATIC - ITALY
FRY Conditioner : SEMAKMATIC – ITALY

Weighing Belt Conveyor : 1 Ea
Loadcells : 4 x 2000kg, ZEMIC
Belt of the conveyor : DERBY-BANDSAN
Belt size : 1000 mm x 10 500 mm +1000x7000mm
Motor-reduction gear : 7,5 kW,+7,5 kw 1500 rpm,GAMAK-DİŞSAN DG2 – 250x2
Belt slide switch : 6 ea
Belt safety switch : 2 ea
Belt breakage sensor : 2 ea
Emergency stop button : 2 ea
Bearings : SKF series with lubrication grease nipple
Drums : 10 mm, rubber covered
Roller bearings : standard SKF
Scraper : V-type, with counter weights
Vibrator of weighing bunker : WAM 400/3

2 –Agregate Feeding Conveyor Belt

Width : 1000 mm
Length : 32.000 mm
Drive System : Belt Pulley
Drive Drum : 10 mm rubber coated
Electric Motor Power : 22-30 kW
Reducer : Dg 2 series Dişsan DG 2
Bed Type : SNH Series Felt Cast Iron Bed
with Over Lubrication
Band Closing : Half-Moon Galvanized Closure
Platform : Single Sided Walkway
Band Tape : TS 542 Norm 4 Layers, 4/2,
Band Storage Switch : 2 units
Rope Switch : 1 unit
Direction Roll : 6 units


3 – Plant Chassis Main frame and steel structure, which is manufactured using high quality steel and workmanship, confirms ISO9001, CE norms and international standards and provides height of from 4100mm to 4250mm. With an average width of 5000mm, main frame provides easy maneuvering and filling of truck mixers, and easy use of it. Main frame is installed with platform, handrails and stairs
3.1- Cement weighing bunker : 1 ea
Weighing capacity : 1500 kg
Loadcell : 3 x 3000 kg, ZEMIC
Valves : BV1FS250NN, Diameter: 250
Drivers : ACP13 pneumatic actuator
Vibrator : 1 ea, WAM

3.2- Water weighing bunker : 1 ea
Weighing capacity : 750 L
Valve : WAM, Diameter: 150
Driver : ACP13, pneumatic actuator
Loadcell : 2 x 3000 kg, ZEMIC


3.3- Additives weighing bunker : 1 ea
Weighing capacity : 50 Lt(2x25 lt)
Loadcell : 1 x 100 kg, ZEMIC
Valve : 1 ½ ’’ TORKx2
Pump : 0.37 kW, Standart – Turkeyx2


3.4- Compressed air equipments : 1 Ea
Made : ATLAS COPCO(Screw Type)
Air tank - pressure and volume : 500 L/min flow and volume:270 Lt.
Working pressure : 7.5 bar
Motor power : 4 kw
Afficher tout le texte
ПОДРОБНОСТИ ЗА РАСТЕНИЯТА
МАРКА; ПОЛИГОНМАХ
МОДЕЛ POLYGONMACH S120-135
СТАБИЛНА БЕТОННА СТАНЦИЯ С МИКСЕР ДВУХВАЛОВ
РАСТИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ Пресен бетон 120-135 м3 / час
БУНКЕР АГРЕГАТЕН КАПАЦИТЕТ 5x30 = 150 M³
ТЕГЛО НА ЦЕМЕНТА 1500 кг
ТЕГЛО НА ВОДАТА 750LT
Вместимост на миксера
3000-2000 LT СМЕСИТЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ (POLYGONMACH T2000)
ОБЩА ЕНЕРГИЙНА МОЩНОСТ 240 Kw
БРОЙ ДВИГАТЕЛИ 2X55 kw GAMAK
НАПРЕЖЕНИЕ 380V - 50 Hz
Напълно автоматичен


Събирателен бункер и бункер за претегляне: 1 Ea (поцинкована)
Капацитет: 5x30m3 = 150 m3
Отвор за изход на бункер: 4 ea / отделение
Пясъчно пространство: 4 ах
Вибратор за всяко отделение за пясък: 1 ea, OXB / WAM 200/3
Пневматични цилиндри: TEKMAK
Пневматични клапани: SEMAKMATIC - ИТАЛИЯ
FRY балсам: SEMAKMATIC - ИТАЛИЯ

Колан за претегляне: 1 Ea
Товарни клетки: 4 х 2000 кг, ZEMIC
Конвейерна лента: DERBY-BANDSAN
Размер на колана: 1000 mm x 10 500 mm + 1000x7000 mm
Редуктор на двигателя: 7,5 kW, + 7,5 kw 1500 об / мин, GAMAK-DİŞSAN DG2 - 250x2
Превключвател за плъзгащ се колан: 6 ea
Превключвател на предпазния колан: 2 ах
Сензор за прекъсване на колана: 2 ах
Бутон за аварийно спиране: 2 ах
Лагери: серия SKF със смазваща нипел
Барабани: 10 мм, покрити с гума
Ролкови лагери: стандартен SKF
Скрепер: V-тип, с противотежести
Вибратор за претегляне на бункер: WAM 400/3

2 - Събирателен конвейер за подаване

Ширина: 1000 мм
Дължина: 32 000 мм
Задвижваща система: ремъчна шайба
Задвижващ барабан: 10 мм гумено покритие
Мощност на електродвигателя: 22-30 kW
Редуктор: Dg 2 серия Dişsan DG 2
Тип стойка: Стойка от чугун от филц серия SNH
с прекомерно смазване
Затваряне на гама: Поцинковано затваряне
Платформа: едностранна
Лента с лента: TS 542 Norma 4 слоя, 4/2,
Превключвател за съхранение на лентата: 2 единици
Превключвател на въже: 1 единица
Посока на ролката: 6 единици


3 - Растително шаси Основната рамка и стоманената конструкция, изработени от висококачествена стомана и изработка, сертифицират ISO9001, CE норми и международни стандарти и осигуряват височина от 4100 mm до 4250 mm. Със средна ширина 5000 мм, основната рамка позволява лесно маневриране и пълнене на смесители за камиони, както и лекота на използване. Основната рамка е инсталирана с платформа, парапети и стълби
3.1- Бункер за претегляне на цимент: 1 ea
Капацитет на претегляне: 1500 кг
Loadcell: 3 x 3000 kg, ZEMIC
Клапани: BV1FS250NN, диаметър: 250
Задвижвания: пневматичен задвижващ механизъм ACP13
Вибратор: 1 ea, WAM

3.2- Бункер за претегляне на вода: 1 ea
Капацитет на претегляне: 750 L
Клапан: WAM, диаметър: 150
Шофьор: ACP13, пневматичен задвижващ механизъм
Товарна клетка: 2 х 3000 кг, ZEMIC


3.3- Добавъчен бункер за претегляне: 1 ea
Капацитет на претегляне: 50 Lt (2x25 lt)
Товарна клетка: 1 х 100 кг, ZEMIC
Клапан: 1 ½ ’’ TORKx2
Помпа: 0,37 kW, стандартна - Турцияx2


3.4- Оборудване за сгъстен въздух: 1 Ea
Изработено от: ATLAS COPCO (винтов тип)
Въздушен резервоар - налягане и обем: 500 L / min дебит и обем: 270 Lt.
Работно налягане: 7,5 бара
Мощност на двигателя: 4 kw
STABILES BETONWERK
MARKE; POLYGONMACH
MODELL POLYGONMACH S120-135 BETONANLAGE
BETONWERK MODELL BETONANLAGE MIT ZWILLINGSWELLENMISCHER
ANLAGENKAPAZITÄT Frischbeton 120-135 m3 / Stunde
AGGREGATE BUNKER-KAPAZITÄT 5x30 = 150 M³
ZEMENTGEWICHTSKAPAZITÄT 1500 kg
WASSERGEWICHTSKAPAZITÄT 750LT
MISCHERKAPAZITÄT
3000-2000 LT PLANETERY MIXER (POLYGONMACH T2000)
TOTAL ENGİNE POWER 240 kW
ANZAHL DER MISCHMOTOREN 2X55 kw GAMAK
SPANNUNG 380V - 50 Hz
Vollautomatisch


Zuschlagstoffbunker und Wiegebunker: 1 Ea (verzinkt)
Kapazität: 5 x 30 m3 = 150 m3
Bunkerauswurfschacht: 4 Stück / Fach
Sandfach: 4 Stück
Vibrator für jedes Sandfach: 1 Stück, OXB / WAM 200/3
Pneumatikzylinder: TEKMAK
Pneumatikventile: SEMAKMATISCH - ITALIEN
FRY Conditioner: SEMAKMATIC - ITALIEN

Wägebandförderer: 1 Ea
Wägezellen: 4 x 2000 kg, ZEMIC
Förderband: DERBY-BANDSAN
Riemengröße: 1000 mm x 10 500 mm + 1000 x 7000 mm
Untersetzungsgetriebe: 7,5 kW, + 7,5 kW, 1500 U / min, GAMAK-DİŞSAN DG2 - 250x2
Riemenschiebeschalter: 6 St.
Riemensicherheitsschalter: 2 Stück
Riemenbruchsensor: 2 Stück
Not-Aus-Taster: 2 Stück
Lager: Serie SKF mit Schmierfettnippel
Trommeln: 10 mm, gummiert
Rollenlager: Standard SKF
Schaber: V-Typ, mit Gegengewichten
Vibrator des Wiegebunkers: WAM 400/3

2 - Förderband mit aggregierter Zuführung

Breite: 1000 mm
Länge: 32.000 mm
Antriebssystem: Riemenscheibe
Antriebstrommel: 10 mm gummiert
Elektromotorleistung: 22-30 kW
Reduzierstück: Dg 2 Serie Dişsan DG 2
Betttyp: Gusseisenbett aus Filz der SNH-Serie
mit Überschmierung
Bandschluss: Halbmondverzinkter Verschluss
Plattform: Einseitiger Gehweg
Bandband: TS 542 Norm 4 Schichten, 4/2,
Bandspeicherschalter: 2 Einheiten
Seilschalter: 1 Einheit
Richtungsrolle: 6 Einheiten


3 - Werksgehäuse Der Hauptrahmen und die Stahlkonstruktion, die aus hochwertigem Stahl und Verarbeitung hergestellt werden, bestätigen ISO9001, CE-Normen und internationale Standards und bieten eine Höhe von 4100 mm bis 4250 mm. Mit einer durchschnittlichen Breite von 5000 mm ermöglicht der Hauptrahmen ein einfaches Manövrieren und Befüllen von LKW-Mischern sowie eine einfache Verwendung. Hauptrahmen ist mit Plattform, Handläufen und Treppen installiert
3.1- Zementwägebunker: 1 St.
Wiegekapazität: 1500 kg
Wägezelle: 3 x 3000 kg, ZEMIC
Ventile: BV1FS250NN, Durchmesser: 250
Treiber: ACP13 pneumatischer Antrieb
Vibrator: 1 Stück, WAM

3.2- Wasserwägebunker: 1 St.
Wiegekapazität: 750 l
Ventil: WAM, Durchmesser: 150
Fahrer: ACP13, pneumatischer Antrieb
Wägezelle: 2 x 3000 kg, ZEMIC


3.3- Zusatzstoffe wiegen Bunker: 1 Stück
Wiegekapazität: 50 Lt (2x25 lt)
Wägezelle: 1 x 100 kg, ZEMIC
Ventil: 1 ½ ’’ TORKx2
Pumpe: 0,37 kW, Standart - Türkeix2


3.4- Druckluftgeräte: 1 Ea
Hergestellt: ATLAS COPCO (Schraubentyp)
Lufttank - Druck und Volumen: 500 l / min Durchfluss und Volumen: 270 Lt.
Arbeitsdruck: 7,5 bar
Motorleistung: 4 kW
DETALJI POSTROJENJA
MARKA; POLYGONMACH
MODEL POLYGONMACH S120-135
STABILNA BETONARA SA TWINSHAFT MJEŠALICOM
KAPACITET POSTROJENJA Svježi beton 120-135 m3 / sat
AGREGATNI KAPACITET BUNKERA 5x30 = 150 M³
TEŽINA CEMENTA 1500 kg
TEŽINA VODE 750LT
KAPACITET MJEŠALICE
3000-2000 LT MJEŠALICA ZA PLANETIRANJE (POLYGONMACH T2000)
UKUPNA ENERGIJSKA SNAGA 240 Kw
BROJ MOTORSKIH MOTORA 2X55 kw GAMAK
NAPON 380V - 50 Hz
Potpuno automatski


Bunker za agregate i bunker za vaganje: 1 Ea (pocinčani)
Kapacitet: 5x30m3 = 150 m3
Izlivni otvor za bunker: 4 ea / pretinac
Prostor za pijesak: 4 ea
Vibrator za svaki odjeljak s pijeskom: 1 ea, OXB / WAM 200/3
Pneumatski cilindri: TEKMAK
Pneumatski ventili: SEMAKMATIC - ITALIJA
FRY regenerator: SEMAKMATIC - ITALIJA

Remen za vaganje: 1 Ea
Loadcells: 4 x 2000kg, ZEMIC
Remen transportera: DERBY-BANDSAN
Veličina remena: 1000 mm x 10 500 mm + 1000x7000 mm
Reduktor motora: 7,5 kW, + 7,5 kw 1500 o / min, GAMAK-DİŞSAN DG2 - 250x2
Klizni prekidač remena: 6 ea
Sigurnosni prekidač remena: 2 ea
Senzor prekida remena: 2 ea
Gumb za zaustavljanje u nuždi: 2 ea
Ležajevi: serija SKF s bradavicom za podmazivanje
Bubnjevi: 10 mm, prekriveni gumom
Valjkasti ležajevi: standardni SKF
Strugač: V-tip, s protutežama
Vibrator bunkera za vaganje: WAM 400/3

2 –Agregatna transportna traka za hranjenje

Širina: 1000 mm
Duljina: 32.000 mm
Pogonski sustav: remenska remenica
Pogonski bubanj: 10 mm presvučen gumom
Snaga elektromotora: 22-30 kW
Reduktor: Dg 2 serija Dişsan DG 2
Tip postolja: Postolje od lijevanog željeza od filca serije SNH
s prekomjernim podmazivanjem
Zatvaranje opsega: Pocinčano zatvaranje
Platforma: jednostra
Tračna traka: TS 542 Norma 4 sloja, 4/2,
Band prekidač za pohranu: 2 jedinice
Prekidač za uže: 1 jedinica
Smjer role: 6 jedinica


3 - Šasija postrojenja Glavni okvir i čelična konstrukcija, izrađeni od visokokvalitetnog čelika i izrade, potvrđuju ISO9001, CE norme i međunarodne standarde i pružaju visinu od 4100 mm do 4250 mm. S prosječnom širinom od 5000 mm, glavni okvir omogućuje lako manevriranje i punjenje kamionskih miješalica, te jednostavnu upotrebu. Glavni okvir je instaliran s platformom, rukohvatima i stepenicama
3.1- Bunker za vaganje cementa: 1 ea
Kapacitet vaganja: 1500 kg
Loadcell: 3 x 3000 kg, ZEMIC
Ventili: BV1FS250NN, promjer: 250
Pogoni: pneumatski aktuator ACP13
Vibrator: 1 ea, WAM

3.2- Bunker za vaganje vode: 1 ea
Kapacitet vaganja: 750 L
Ventil: WAM, promjer: 150
Vozač: ACP13, pneumatski aktuator
Loadcell: 2 x 3000 kg, ZEMIC


3.3- Bunker za vaganje aditiva: 1 ea
Kapacitet vaganja: 50 Lt (2x25 lt)
Loadcell: 1 x 100 kg, ZEMIC
Ventil: 1 ½ ’’ TORKx2
Pumpa: 0,37 kW, Standart - Turskax2


3.4- Oprema za komprimirani zrak: 1 Ea
Napravljeno: ATLAS COPCO (vijčani tip)
Spremnik zraka - tlak i zapremina: 500 L / min protok i zapremina: 270 Lt.
Radni tlak: 7,5 bara
Snaga motora: 4 kw
PODROBNOSTI O ZÁVODE
ZNAČKA; POLYGONMACH
MODEL POLYGONMACH S120-135
STABILNÝ BETÓN s miešačom TWINSHAFT
KAPACITA ROSTLINY Čerstvý betón 120-135 m3 / hod
OBJEMOVÁ AGREGÁTOVÁ KAPACITA 5x30 = 150 M³
HMOTNOSŤ CEMENTU 1 500 kg
VÁHA VÁHY 750LT
KAPACITA MIEŠAČKY
PLANETINGOVÝ ZMIEŠAČ 3000-2000 LT (POLYGONMACH T2000)
CELKOVÝ ENERGETICKÝ VÝKON 240 Kw
POČET MOTOROVÝCH MOTOROV 2X55 kw GAMAK
NAPÄTIE 380V - 50 Hz
Plne automatické


Zásobník s agregátom a vážiaci zásobník: 1 Ea (pozinkovaný)
Kapacita: 5x30m3 = 150 m3
Otvor na výstup bunkra: 4 ea / priehradka
Miesto na piesok: 4 ea
Vibrátor pre každú pieskovú komoru: 1 ea, OXB / WAM 200/3
Pneumatické valce: TEKMAK
Pneumatické ventily: SEMAKMATIC - TALIANSKO
Kondicionér FRY: SEMAKMATIC - TALIANSKO

Vážiaci pás: 1 Ea
Nosné články: 4 x 2 000 kg, ZEMIC
Dopravný pás: DERBY-BANDSAN
Veľkosť pásu: 1 000 mm x 10 500 mm + 1 000 x 7000 mm
Reduktor motora: 7,5 kW, + 7,5 kw 1 500 ot./min, GAMAK-DİŞSAN DG2 - 250x2
Posuvný spínač pásu: 6 ks
Spínač bezpečnostného pásu: 2 ks
Senzor pretrhnutia pásu: 2 ks
Tlačidlo núdzového zastavenia: 2 ea
Ložiská: séria SKF s mazacou hlavicou
Bubny: 10 mm, pokryté gumou
Valivé ložiská: štandardné SKF
Škrabka: typ V, s protizávažiami
Vibrátor násypky: WAM 400/3

2 - Agregátny dopravný pás na podávanie

Šírka: 1000 mm
Dĺžka: 32 000 mm
Pohonný systém: remenica
Hnací bubon: 10 mm pogumovaný
Výkon elektromotora: 22-30 kW
Redukcia: Dg 2 séria Dişsan DG 2
Typ stojana: Liatinový plstený stojan série SNH
s nadmerným mazaním
Uzáver rozsahu: Pozinkované zatváranie
Plošina: jednostranná
Páska: TS 542 Norma 4 vrstvy, 4/2,
Prepínač ukladania pásma: 2 jednotky
Lanový spínač: 1 jednotka
Smer kotúča: 6 jednotiek


3 - Podvozok závodu Hlavný rám a oceľová konštrukcia, vyrobené z vysoko kvalitnej ocele a vyhotovenia, certifikujú normy ISO9001, CE a medzinárodné normy a poskytujú výšku od 4100 mm do 4250 mm. S priemernou šírkou 5 000 mm umožňuje hlavný rám ľahké manévrovanie a plnenie domiešavačov, ako aj jednoduché použitie. Hlavný rám je inštalovaný s plošinou, zábradlím a schodmi
3.1 - Bunker na váženie cementu: 1 ea
Vážiaca kapacita: 1 500 kg
Nosnosť: 3 x 3000 kg, ZEMIC
Ventily: BV1FS250NN, priemer: 250
Pohony: pneumatický pohon ACP13
Vibrátor: 1 ea, WAM

3.2 - Zásobník na váženie vody: 1 ea
Vážiaca kapacita: 750 L
Ventil: WAM, priemer: 150
Driver: ACP13, pneumatický pohon
Nosnosť: 2 x 3000 kg, ZEMIC


3.3- Zásobník na váženie aditív: 1 ea
Vážiaca kapacita: 50 Lt (2x25 lt)
Loadcell: 1 x 100 kg, ZEMIC
Ventil: 1 ½ “TORKx2
Čerpadlo: 0,37 kW, štandard - Tureckox2


3.4 - Zariadenie na stlačený vzduch: 1 Ea
Vyrobil: ATLAS COPCO (skrutkový typ)
Vzduchová nádrž - tlak a objem: 500 L / min prietok a objem: 270 Lt.
Pracovný tlak: 7,5 bar
Výkon motora: 4 kw
ДЕТАЛІ РОСЛИН
БРЕНД; ПОЛІГОНМАХ
МОДЕЛЬ ПОЛІГОНМАХ S120-135
СТАЛИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД З МІКШЕРОМ TWINSHAFT
ПОТУЖНІСТЬ ЗАВОДУ Свіжий бетон 120-135 м3 / год
АГРЕГАТНА БУНКЕРА Ємність 5x30 = 150 M³
ВАГА ЦЕМЕНТУ 1500 кг
ВАГА ВАГА 750 ЛТ
ПОТУЖНІСТЬ ЗМІШУВАЧА
Змішувач для планування 3000-2000 LT (POLYGONMACH T2000)
ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГІЙНА ПОТУЖНІСТЬ 240 кВт
КІЛЬКІСТЬ ДВИГУНІВ ДВИГУНІВ 2X55 кВт GAMAK
НАПРУГА 380В - 50 Гц
Повністю автоматичний


Бункер для заповнення та зважувальний бункер: 1 Ea (оцинкований)
Ємність: 5х30м3 = 150 м3
Вихідний отвір бункера: 4 шт. / Відсік
Місце для піску: 4 е
Вібратор для кожного відділення для піску: 1 шт., OXB / WAM 200/3
Пневматичні циліндри: TEKMAK
Пневматичні клапани: SEMAKMATIC - ІТАЛІЯ
Кондиціонер FRY: SEMAKMATIC - ІТАЛІЯ

Ремінь для зважування: 1 Ea
Навантажувальні комірки: 4 x 2000 кг, ZEMIC
Конвеєрна стрічка: DERBY-BANDSAN
Розмір ременя: 1000 мм x 10500 мм + 1000x7000 мм
Редуктор двигуна: 7,5 кВт, + 7,5 кВт 1500 об / хв, GAMAK-DİŞSAN DG2 - 250x2
Висувний ремінний перемикач: 6 шт
Вимикач ременя безпеки: 2 шт
Датчик обриву ременя: 2 еа
Кнопка аварійної зупинки: 2 шт
Підшипники: серія SKF із мастильним ніпелем
Барабани: 10 мм, покриті гумою
Роликові підшипники: стандартний SKF
Скребок: V-тип, з противагами
Вібратор вагового бункера: WAM 400/3

2 - Агрегатний конвеєр для подачі

Ширина: 1000 мм
Довжина: 32000 мм
Система приводу: ремінний шків
Приводний барабан: 10 мм з гумовим покриттям
Потужність електродвигуна: 22-30 кВт
Редуктор: Dg 2 серії Dişsan DG 2
Тип підставки: Чавунна фетрова підставка серії SNH
при надмірному змащенні
Закриття діапазону: Оцинкована кришка
Платформа: одностороння
Стрічка: TS 542 Norma 4 шари, 4/2,
Перемикач діапазону зберігання: 2 одиниці
Канатний перемикач: 1 одиниця
Напрямок рулону: 6 одиниць


3 - Шасі заводу Основна рама та сталева конструкція, виготовлені з високоякісної сталі та виготовлення, сертифікують ISO9001, норми CE та міжнародні стандарти та забезпечують висоту від 4100 до 4250 мм. При середній ширині 5000 мм основна рама забезпечує легке маневрування та наповнення вантажних змішувачів, а також простоту використання. Основна рама встановлюється з платформою, поручнями та сходами
3.1- Бункер для зважування цементу: 1 шт
Ваговість: 1500 кг
Навантажувальний елемент: 3 x 3000 кг, ZEMIC
Клапани: BV1FS250NN, діаметр: 250
Приводи: пневматичний привід ACP13
Вібратор: 1 шт., WAM

3.2 - Бункер для зважування води: 1 шт
Вага: 750 л
Клапан: WAM, діаметр: 150
Водій: ACP13, пневматичний привід
Навантажувальний елемент: 2 x 3000 кг, ZEMIC


3.3 - Дозатор для зважування добавок: 1 шт
Вага: 50 л (2x25 л)
Навантажувальний елемент: 1 х 100 кг, ZEMIC
Клапан: 1 ½ '' TORKx2
Насос: 0,37 кВт, стандарт - Туреччинаx2


3.4 - Обладнання для стисненого повітря: 1 Ea
Виконав: ATLAS COPCO (гвинтовий тип)
Повітряний бак - тиск і об'єм: 500 л / хв. Витрата та об'єм: 270 л.
Робочий тиск: 7,5 бар
Потужність двигуна: 4 кВт
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 30 m³ Capacité 30 m3/h
Année 2020 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 135 m³ Capacité 135 m3/h Réservoir d'eau 1200 l
Année 2020 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 30 m³ Capacité 30 m3/h
Année 2022 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 135 m³ Capacité 135 m3/h Réservoir d'eau 1200 l
Année 2022 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Année 2022 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 150 m3/h Réservoir d'eau 2500 l
Année 2022 Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 100 m³
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 60 m3/h
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 30 m3/h
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 100 m³ Capacité 100 m3/h Réservoir d'eau 600 l
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 45 m3/h
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 100 m³
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 160 m3/h
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 100 m³
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Capacité 45 m3/h
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 30 m³
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Année Kilométrage Puissance
Turquie, YENİMAHALLE/ ANKARA /
Contacter le vendeur
prix sur demande
Volume 60 m³
Année Kilométrage Puissance
Turquie